LiveZilla Live Chat Software

Author Archives: Hoang Trung

Giá trị trung bình

Giá trị trung bình Giá trị trung bình của các giá trị tức thời của dạng sóng AC được thực hiện trong một nửa chu kỳ. Người kiểm tra thông thường đáp ứng với giá trị trung bình.  Đối với sóng hình sin: Giá trị trung bình = Giá trị tối đa × 2 / π […]

Chức năng tự động xả

Chức năng tự động xả Chức năng tự động xả là một chức năng được sử dụng ngay sau khi thử nghiệm cách điện để tự động giải phóng các điện tích được lưu trữ trong mạch được thử nghiệm trong quá trình đo.  Điện áp còn lại trong mạch được kiểm tra có thể […]

Độ chính xác

Độ chính xác Độ chính xác của máy kiểm tra kỹ thuật số được định nghĩa là sự khác biệt giữa giá trị đọc và giá trị thực cho một đại lượng được đo trong các điều kiện tham chiếu. Độ chính xác được chỉ định theo định dạng: (± xx% rdg ± xx dgt)  Phần […]