Chức năng tự động xả

Chức năng tự động xả

Chức năng tự động xả là một chức năng được sử dụng ngay sau khi thử nghiệm cách điện để tự động giải phóng các điện tích được lưu trữ trong mạch được thử nghiệm trong quá trình đo. 
Điện áp còn lại trong mạch được kiểm tra có thể được theo dõi trong quá trình xả tự động dưới dạng đọc tỷ lệ.