Cách sử dụng ampe kìm Kyoritsu

Cách sử dụng ampe kìm Kyoritsu

Ampe kìm là gì?

Ampe kìm là một dụng cụ kiểm tra rất thuận tiện cho phép đo hiện tại trên một dây dẫn sống mà không bị gián đoạn mạch. Khi thực hiện các phép đo hiện tại với đồng hồ vạn năng thông thường, chúng ta cần cắt dây và kết nối thiết bị với mạch được thử nghiệm như trong Hình.1.
Tuy nhiên, bằng cách sử dụng đồng hồ kẹp, chúng ta có thể đo dòng điện bằng cách kẹp trên một dây dẫn như minh họa trong Hình.2. Một trong những ưu điểm của phương pháp này là chúng ta thậm chí có thể đo được một dòng điện lớn mà không cần tắt mạch đang được thử nghiệm.

Hình.1 Đo bằng vạn năngHình 2 Đo bằng kẹp

Cách sử dụng ampe kìm đo dòng điện một chiều

Kẹp vào dây dẫn giống như cách đo dòng điện xoay chiều bằng máy đo dòng điện xoay chiều. Trong trường hợp của đồng hồ kẹp DC, số đọc là dương (+) khi dòng điện chạy từ phía trên xuống phía dưới của ampe kìm.