Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2434 – 100A

4.450.000 VNĐ 4.257.000 VNĐ