Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2434 – 100A

4.265.000 VNĐ 4.264.920 VNĐ