Ghi dữ liệu dòng rò kyoritsu 5001

6.750.000 VNĐ 6.364.000 VNĐ

thiết bị ghi dữ liệu dòng rò kyoritsu 5001, kyoritsu k5001 +Giải đo :100mA/1000mA + Độ chính xác : ±1.0%rdg±5dgt + Độ chính xác có cảm biến :|±2.0%rdg±10dgt

[sama_button url=”http://thuongtin.co/Datasheet/kyoritsu/Kyoritsu%205000_E.pdf” target=”_blank” style=”btn-info” size=”btn-small”]Download Datasheet Kyoritsu 5001[/sama_button]