Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2001A với kẹp AC / DC

  • Độ phân giải tối thiểu AC / DC 0,1 A
  • Chiều dài chân tip 18 mm
  • Đo tối đa 600V.