Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1061

9.102.000 VNĐ

– Chế độ : True RMS
– DC V : 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V
– AC V : [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V
– DCV+ACV : 5.0000/50.000/500.00/1000.0V
– DC A : 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
– AC A[RMS] :500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
– DCA+ACA : 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A

Giá chưa VAT