Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3161A (20MΩ/100MΩ)

5.429.000 VNĐ

Điện áp thử: 15V/500V.
Thang đo tối đa: 20MΩ/100MΩ.