Ampe kìm điện tử AC Kyoritsu 2210R True RMS 3000A

5.500.000 VNĐ 5.250.000 VNĐ