Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1009

Hướng dẫn sử dụng Kyoritsu 1009

  • Bước 1:

Bạn để đồng hồ vạn năng Kyoritsu ở thang đo điốt/ thông mạch giống như việc kiểm tra thông mạch.

  • Bước 2:

Tiếp theo bạn vẫn cắm que đen của đồng hồ vạn năng vào cổng chung COM và que đỏ cắm vào cổng V/Ω.

  • Bước 3

Nếu khi diode được phân cực thuận thì sụt áp  có giá trị <1, thông thường nó nằm trong khoảng 0.6 đối với Si, 0,4 đối với loại Ge. Nếu khi diode được phân cực ngược thì không có sụt áp và có giá trị bằng 1 thì diode đó hoạt động tốt.