Tag Archives: sóng điện từ

Bức xạ điện từ là gì

Bức xạ điện từ là gì

Trong vật lý, bức xạ điện từ ( bức xạ EM hay EMR ) dùng để chỉ các sóng (hoặc lượng tử , photon của chúng) của trường điện từ , lan truyền (bức xạ) trong không gian, mang theo năng lượng bức xạ điện từ. Nó bao gồm sóng vô tuyến , vi sóng , tia hồng ngoại , ánh sáng (nhìn thấy được) , tia cực tím , tia X và tia gamma . Về mặt cổ điển, bức xạ điện […]