Tag Archives: dao động

Dao động

Dao động

Dao động là sự biến đổi lặp đi lặp lại, thường là theo thời gian , của một số đo về giá trị trung tâm (thường là điểm cân bằng ) hoặc giữa hai hoặc nhiều trạng thái khác nhau. Thuật ngữ rung động được sử dụng chính xác để mô tả dao động cơ học. Các ví dụ quen thuộc về dao động bao gồm một con lắc dao động và dòng điện xoay chiều