Thiết bị kiểm tra thứ tự pha KYORITSU 8031F

2.450.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ