Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8030

1.016.000 VNĐ