Kyoritsu 5510 – Súng đo nhiệt đo hồng ngoại Kyoritsu 5510

    Phạm vi -40ºC ~ 300ºC
    Độ chính xác:0 ~ 300ºC : -+1% 0 ~ -30ºC :
    ±3ºC ±1dgt -30ºC: ±5ºC ±1dgt