Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122B

8.190.000 VNĐ 7.690.000 VNĐ