Showing all 3 results

Ghi dữ liệu, logger, data logger, thiết bị ghi dữ liệu các chỉ tiêu điện áp, dòng điện Kyoritsu – Japan.

-6%
6.750.000 VNĐ 6.364.000 VNĐ