Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD Kyoritsu 5406A

4.688.000 VNĐ