Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8031

984.000 VNĐ