Ghi dữ liệu Kyoritsu 5020

8.573.000 VNĐ

Ghi dữ liệu Kyoritsu 5020, kyoritsu 5020 – True RMS Chế độ ghi bình thường: + Giải đo : 100mA+ Độ chính xác ±2.0%rdg±5dgt + Độ chính xác có cảm biến

[sama_button url=”http://thuongtin.co/Datasheet/kyoritsu/Kyoritsu_5010_5020_E.pdf” target=”_blank” style=”btn-info” size=”btn-small”]Download Datasheet Kyoritsu 5020[/sama_button]